Kommunikasjonsmodul for Yale Doorman

Kommunikasjonsmodul for Yale Doorman

Modulen er kommunikasjonsenheten Yale Doorman må utstyres med for å kunne integreres inn i Yale Home appen.

Når låsen integreres vil det være mulig å låse og låse opp døren uten at en er hjemme (krever tilgang til Internet). Du vil også kunne se om døren er åpen eller lukket. 

Dersom du har alarmkomponenter tilkoblet kan du via låsen både aktivere og deaktivere alarmsystemet. Er flere Yale Doormans integrert vil også disse kune styres i samme App og alle vil på samme måte kunne styre alarmsystemet. 

Alt konfigureres via Yale Home appen. Alle nøkkelbrikker og brukerkoder vil automatisk legges inn på samtlige tilkoblete Yale Doorman. Det foreligger en maksimalbegrensing på 6 samtidig tilkoblete lås per Yale Smart Hub.

Husk at enhver lås må utstyres med kommunikasjonsmodul og være innenfor rekkeviden til Yale Smart Hub. Dørlåsmodulen plasseres i innvendig del bak batteridekselet. 

Merk at modulen er kompatibel med versjon V2, V2N og L3 av Yale Doorman.

Ønsker du å kjøpe produktene våre?

Finn forhandler!
Gode tips å ta med seg fra Yale.

Gode tips å ta med seg!

La oss vise deg hvordan produkter fungerer, hvordan du kan løse eventuelle problemer eller enkle tips for å gjøre livet ditt med Yale smartere.