Personvernsenter

Vi bryr oss om ditt personvern og vil at du skal stole på oss. Her finner du informasjon om vårt arbeid med personvern og databeskyttelse, inkludert hvordan vi samler inn og bruker dine personlige opplysninger.

Yalehome.no Kontaktsenter personvern.

Har du et personvernspørsmål?

Fyll ut vårt skjema!

Vårt arbeid med GDPR

Vi tar datasikkerhet seriøst, inkludert det å etterleve GDPR og andre endringer. Det er bare en del av arbeidet vi gjør for å holde dine personlige opplysninger trygge og private.

Les mer her