Support av Yale Balcony/Window

Her finner du manualer og support for Yale Balcony/Window – kom raskt i gang med bruken. CodeHandles er smartlåser for terrassedører og vinduer.

Yale Balcony og Yale Window installasjonsfilm

Kan jag montere Yale Balcony på utsiden av min terrassedør?

Det går dessverre ikke an. Låsen er kun tilpasset for å brukes på innsiden.

Vrideren vil ikke låse eller låse opp

Dette tyder på at batteriene må skiftes.

Lavt batterinivå varsles,ved at lysdioden blinker rødt istedenfor grønt når en tast trykkes inn - i tillegg forsinkes åpningstiden med ett sekund etter at rett kode er tastet inn.

Dersom du opplever at lyset på vrideren blinker tilsynelatende som normalt, og vrideren lager "klikkelyden" den pleier når du forsøker å låse opp eller låse din Yale Balcony eller Yale Window, skulles dette at batteriet må byttes.

Yale Balcony og Yale Window bruker 2 stk. CR2-batterier. 

Hvordan bytter man batterier?

Batteribytte er beskrevet på side 7 i manualen.

Manualen kan du laste ned her.

Kan jeg tilbakestille produktet hvis jeg har glemt koden?

Du kan ikke tilbakestille produktet, hvis du har glemt koden din. Noter derfor koden, og oppbevar denne på et sikkert sted.

Kan jeg bytte firkantpinne?

Nei, dessverre det går ikke.

Hvordan bytter man kode?

Dette er forklart på side 13 i manualen.

Manualen kan du laste ned her.

Mer hjelp - personlig support.

Trenger du mer hjelp enn vår selvbetjening?

Registrer din sak hos oss: