Kundestøtte

Yale Doorman Classic

Feilsøking Yale Doorman Classic

Hvis din Yale Doorman ikke fungerer som den skal, er det flere ting du kan gjøre. Du kan utføre en låstest eller ulike typer feilsøking – Finn ut hvordan du får din Yale Doorman til å fungere korrekt.

Yale kundestøtte.

Manualer & videoer

Når du installerer eller feilsøker, kan en video eller manual hjelpe deg!

Feilsøking av Yale Doorman FAQ

Angi eller endre masterkoden - sånn gjør du det!

1. Angi masterkode: Når du installerer låsen og følger instruksjonene låsen gir deg, blir du bedt om å oppgi en 6-sifret masterkode. Lagre masterkoden din på et trygt sted, da sistnevnte vil være nødvendig i tilfelle endringer i låseinnstillingene dine. Se manualen på side 22 for mer informasjon.

2. Endre masterkode: Dette kan du gjøre via menyen på låsen, i advanced mode skal du velge menyvalg 2, og i easy mode skal du velge p-knappen (under batterilokket). Husker du IKKE din masterkode, må du først tilbakestille din Yale Doorman til fabrikkinnstillinger. Dette forklares i manualen på side 46-49. 

Sånn kan værforandringer påvirke døren din og Yale Doorman V2N/Classic

Om våren og høsten kan raske endringer i utetemperaturen føre til at døren din beveger seg, noe som igjen kan øke avstanden mellom dør og karm i døråpningen. For at Yale Doorman skal fungere ordentlig, er den anbefalte avstanden mellom dør og karm 3 mm. Kontroller at avstanden mellom dør og dørkarm, dørgapet mellom endeplaten i rammen og stolpen til låskassen i døren er maksimalt 5 mm.

 • Avstand mellom dør og karm er maks 5 mm (anbefalt: 3 mm).
 • Hvis Yale Doorman ikke låses, kan det hende du må justere avstanden mellom dør og karm. Dette kan du gjøre ved å kjøpe ekstra utbyggingsplater til å legge under sluttstykket. Disse kommer i 1mm og 2mm tykkelse.
Låsetest for å se om låsen fungerer som den skal - hvordan gjør jeg det?

1. Når døren er åpen, trykker du og holder inne sperrefallen (den lille tappen som stikker ut på låskassens stolpe). Mens du holder inne sperrefallen, lås deretter med * (V2N/Classic) eller lukket hengelås (L3) eller ved å vri på knappvrideren på innsiden.

Hvis låsen går i lås på denne testen, fungerer låsen som den skal, og det er sannsynligvis noe i dørmiljøet som forhindrer at låsen går i lås. Det er mest sannsynlig at avstanden mellom dør og dørkarm som er for stor og ikke maks. 5 mm (anbefalte er 3 mm).

2. Kan fortsatt ikke låse:

 • Avstand mellom dør og karm er maks 5 mm (anbefalt: 3 mm).
 • Kontroller at kablene ikke er skadet eller ødelagt.
 • Kontroller at kablene sitter godt i kontaktene og at pinnene i kontaktene ikke er skadet eller defekt.

Låsetest for å se om låsen fungerer som den skal - hvordan gjør jeg det?

Hvordan gjenoppretter jeg låsen til fabrikkinnstillinger?

Det kan være flere årsaker til at du ønsker å tilbakestille låsen til fabrikkinnstillinger.

Eksempler på dette kan være:
1. Du har overtatt en bolig med Yale Doorman, og du vil slette alle data for å være sikker på at du har fullkontroll på alle koder og nøkkelbrikker.

2. Du ønsker ikke å benytte eksisterende app-løsning for låsen lenger eller du vil bytte til et annet systemfor å styre din Yale Doorman. Vi har laget en egen oppskrift på denne prosessen i manualen sider 46-49.

Hva gjør jeg hvis Yale Doorman har sluttet å fungere?

Feilsøk i følgende rekkefølge:

 1.  Hvis du har tastet feil kode flere ganger på rad, vil Yale Doorman låse seg i noen minutter før du kan prøve igjen.

 2. Hvis du har en integrert Yale Doorman, der du har angitt en tidsbegrenset gyldighet på kode, brikke eller åpning via app, kan det være at gyldigheten er utløpt. Sjekk innstillingene i appen eller på "mine sider".

 3. Hvis produktet ikke fungerer, kan du trykke på en omstartsknapp mellom batteripolene på undersiden av låsen på den utvendige delen. Dette starter produktet på nytt, men alle elektroniske innstillinger forblir.

 4. Låstest: Mens døren er åpen, trykk sperrefallen inn og hold den inne. Lås ved at trykke på låseknappen eller ved at vri på knappevrideren til låst posisjon. Fungerer låsen som den skal i denne testen, ligger feilen i dørmiljøet og ikke i låsen. Den mest sannsynlige årsaken er at avsstanden mellom låskassen og sluttstykket er for stor og ikke på 3 mm som anbefalt.

 5. Yale Doorman kan fortsatt ikke låses:
  - Sjekk avstanden mellom dør og karm. Anbefalt avstand 3 mm.
  - Kontroller at kablene ikke er skadet eller ødelagt.
  - Sjekk at kontaktene er satt helt inn og at pinnene i kontaktene ikke er skadet.

 6. Værforandringer kan påvirke døren din. Om våren og høsten kan raske endringer i utetemperaturen føre til at døren din beveger seg, noe som igjen kan øke avstanden mellom dør og karm i døråpningen. For at Yale Doorman skal fungere ordentlig, er den anbefalte avstanden mellom dør og karm 3 mm. Hvis Yale Doorman ikke låses, kan det hende du må justere avstanden mellom dør og karm. Les mer om installasjon av Yale Doorman på våre nettsider.

 7. Det kan også være fordi batterinivået er lavt. I dette tilfellet vil du motta et batterivarsel med lyd og lys i god tid. Hvis batteriet mot formodning skulle bli tomt, kan du sette et standard 9V-batteri på de to polene nederst på utsiden av låsen for å slå den på og deretter identifisere deg med nøkkelbrikke eller kode på vanlig måte.
Hvorfor låser ikke Yale Doorman opp?

Dersom låsen er tom for strøm, kan du nødåpne døren utenifra med et 9 volts batteri på pluggene i underkant av låsen.

Er sabotasjealarmen aktiv? Må denne deaktiveres først. Det gjør du ved å taste * brukerkode *.

Når sirenen er avslått, kan du låse opp døren på vanlig måte, ved å taste * brukerkode * en gang til.

Hvorfor vil ikke Yale Doorman låse døren?

For stor avstand mellom dørblad og karm - utbyggingsplate til sluttstykket kan kjøpes i tillegg og finnes i 1 og 2 mm tykkelse.

Påvirker min Wifi-router signalene fra Yale Smart Hub?

Det kan den gjøre, om du opplever problemer med signalene til dine enheter, anbefaler vi å flytte Hub'en 1 meter fra routeren.

Det er vanskelig å lukke døren, etter at jeg monterte Doorman. Kan jeg gjøre noe med dette?

Det medfølgende sluttstykket av type 1487-2 vil i de aller fleste tilfeller fungere godt. Dersom en derimot opplever at døren må dyttes hardt igjen etter at en har installert en Yale Doorman, bør en erstatte det medfølgende sluttstykket med modellen betegnet med 1487-1. Mer informasjon om dette finner du her.


En annen årsak til at døren er vanskelig å låse, kan være at det er på tide å smøre tulipanfallen og sperrefallen med låsfett, for at låsens mekaniske deler skal glide bedre. Mer informasjon om dette finner du her.

Nødåpning fra innsiden fungerer ikke, hva er galt?

Da har medbringeren mest sannsynlig blitt klippet for kort under installasjonen av din Yale Doorman. Medbringeren må derfor byttes for å få nødåpningsmekanismen til å fungere. Det følger med en ekstra medbringer i startpakken, men du kan også kjøpe ekstra hos din forhandler. 


Det er veldig viktig at du sjekker nødåpningsmekanismen nøye når du installerer låsen. Du sjekker nødåpningsmekanismen ved å lukke døren og lås døren elektronisk. Ta så ut ett batteri, vri låsknappen 90 grader i opplåst posisjon og hold den i denne posisjonen, mens du trykker ned dørvrideren og åpner døren. Fungerer ikke dette, må medbringeren byttes.

Hvorfor får jeg ikke programmert nøkkelbrikken mine?

Det finnes to typer nøkkelbrikker for Yale Doorman: Den tradisjonelle og de nye for V2N/Classic versjonen.

Den tradisjonelle er rektangulær i sin utforming og vil fungere på samtlige versjoner av Yale Doorman.

Den nye dråpeformede er kun kompatibel med siste versjon av Yale Doorman - kalt V2N/Classic. Disse kan skaffes i tre forskjellige farger: Lilla, Gul og Sort.

Nøkkelbrikkene kan programmeres med eller uten 4 sifret PIN-kode.Hver nøkkelbrikke kan programmeres til maksimalt 6 stykk lås. En lås kan lese maksimal 10 stykk nøkkelbrikker. Merk at det kan foreligge begrensninger vedrørende sistnevnte dersom en integrerer låsen i App-systemer.

Se mer om dette her.

Sifrene blinker i uregelmessig mønster, hva betyr dette?

Ved feil blinker sifrene uregelmessig en kort periode samtidig som låsen gir en pipelyd.

Det kan være for stor avstand mellom dørblad og karm som skylles denne feilen. Dette kan du teste ved å følge denne prosedyren.Hvis ikke dette hjelper, kan det indikere at det er noe galt med låsen - Ta kontakt med Yale Support.

Låsen låser ikke opp - hvorfor blinker det bare et kryss når jeg taster koden min?

Når man taster feil kode eller viser en nøkkelbrikke som ikke er programmert i låsen, blinker sifrene i kryss og gir en "feillyd".

Koden fungerer ikke - knappene står bare å blinker, jeg får ikke gjort noe - hva er galt?

Hvis man taster feil kode 3 ganger etter hverandre, vil  låsen gå i karantenemodus. Det betyr at du må vente 5 minutter, før du kan prøve på nytt med ny kode. Under denne ventetiden vil alle lysene i tastene på låsen pulsere langsomt i ventetiden.

Hvorfor ønsker låsen meg "Velkommen til Yale's elektroniske verden" hele tiden?

Dette er et tegn på at batterinivået er lavt. Vi anbefaler i dette tilfellet å bytte batteri så fort som mulig.

Hvorfor henger håndtaket på min Yale Doorman?

Skruene på innsiden av skiltene er ikke montert. Disse låser vrideren i rett posisjon.

Finn din Yale forhandler.

Les mer og finn din nærmeste Yale-forhandler

Vi er her for deg.

Hva klarer Yale Doorman?

 • Maks. 10 nøkkelbrikker kan registreres på en lås. 
 • En nøkkelbrikke kan registreres på maks. 6 låser. 
 • Maks. 10 brukerkoder. 
 • Maks. antall fjernkontroller er 5. 
 • Klarer utendørsmiljø, IP55-klassifisert. 
 • Branntestet til EI30 (EN-1191). 
 • Temperaturintervall: Innvendig 0 til +50 grader og utvendig -25 til +70 grader.
 • Batterier: 4 stk. 1,5 V alkaliske AA-batterier.

Batterivarsler

 • Batteribytte: Bytt samtlige batterier ved varsel om lavt batterinivå. La aldri batteriene ta helt slutt ettersom dette kan skade produktet.
 • Kontroller alltid at polene + og – på batteriene settes inn korrekt.
 • Bruk alltid alkaliske batterier. 
 • Eksplosjonsrisiko ved bruk av feil batterier. 
 • Kasser brukte batterier i henhold til nasjonale regler og gjenvinningsprogrammer.
Mer hjelp - personlig support.

Trenger du mer hjelp enn vår selvbetjening?

Registrer din sak hos oss: