Support

Yale Doorman L3

Feilsøking Yale Doorman L3

Hvis din Yale Doorman L3 ikke fungerer som den skal, er det flere ting du kan gjøre. Du kan utføre en låstest eller ulike typer feilsøking – Finn ut hvordan du får din Yale Doorman L3 til å fungere korrekt.

Hva klarer Yale Doorman L3?

 • Maks. 30 nøkkelbrikker kan registreres på en lås. 
 • En nøkkelbrikke kan registreres på maks. 6 låser i kombinasjon med. 
 • Maks. 10 brukerkoder. 
 • Klarer utendørsmiljø, IP55-klassifisert. 
 • Branntestet til EI30 (EN-1191). 
 • Temperaturintervall: Innvendig 0 til +50 grader og utvendig -20 til +60 grader.
 • Batterier: 4 stk. 1,5 V alkaliske AA-batterier.

Batterivarsler:

 • Batteribytte: Bytt ut alle batterier med advarsel om lavt batterinivå. La aldri batteriene ta slutt helt, da dette kan skade produktet.
 • Kontroller alltid at + og - polene på batteriene er satt riktig inn.
 • Bruk alltid alkaliske batterier. 
 • Eksplosjonsrisiko ved bruk av feil batterier. 
 • Kasser brukte batterier i henhold til nasjonale regler og gjenvinningsprogrammer.
Se Yale videoer.

Se alle våre videoer!

Vi har samlet våre beste tips og råd i en rekke videoer. Du finner dem alle her!

Vanlige spørsmål Yale Doorman L3

Endre masterkode - slik gjør du!

Når du trenger å endre masterkoden, er det noen ting du må huske på for Yale doorman L3:

 Endre masterkode for låser koblet til Yale Access App:

Hvis din Yale Doorman L3 er koblet opp med Yale Access App, bruker du ikke en tradisjonell masterkode direkte i låsen. Låsen er isteden programmert for å brukes med appen.

Viktig: Hvis du skal koble låsen mot Yale Access-appen må du ALLTID starte programmeringen i appen og ikke lokalt på låsen. Dette gjelder uansett om det är Yale Access App eller noen av våra partner-apper.

Programmering utført direkte på låsen som; masterkode, brukerkoder og nøkkelbrikker slettes når låsen integreres mot Yale Access-appen, hvis du programmerer disse tingene direkte på låsen før du integrerer med appen. 

Koble L3 mot Access App

Endre masterkode for låser som ikke er koblet til Yale Access App:

Når du ikke har koblet Yale Doorman L3 til appen ennå, eller har tenkt å gjøre det, og KAN masterkoden din, endrer du masterkoden via menyalternativ 2 på tastaturet.Men hvis du IKKE kjenner masterkoden din, må du først tilbakestille Yale Doorman L3 til fabrikkinnstillinger:

 • Hvis du aldri har koblet Yale Dooman L3 til Yale Access-app, må du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger med reset-knappen under batteridekselet.
 • Ta ut et batteri, trykk på og hold inne reset-knappen, sett inn batteriet og vent på at låsen snakker. slipp knappen. Du trenger en binders eller penn for å få tilgang til knappen.

Hvis du derimot har koblet låsen din til Yale Access App, tilbakestill låsen ved hjelp av appen i innstillingsmenyen, velg riktig lås hvis du har flere, og velg tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

Sånn kan værforandringer påvirke døren din og Yale Doorman L3

Om våren og høsten kan raske endringer i utetemperaturen føre til at døren din beveger seg, noe som igjen kan øke avstanden mellom dør og karm i døråpningen. For at Yale Doorman L3 skal fungere ordentlig, er den anbefalte avstanden mellom dør og karm 3 mm. Hvis Yale Doorman L3 ikke låses, kan det hende du må justere avstanden mellom dør og karm. Dette kan du gjøre ved å utbyggingsplate under sluttstykket ditt. Disse kan kjøpes hos våre forhandlere og finnes i 1mm og 2mm tykkelse.

Låsetest for å se om låsen fungerer som den skal - hvordan gjør jeg det?

1. Når døren er åpen, trykker du og holder inne sperrefallen (den lille tappen som stikker ut på låskassens stolpe). Mens du holder inne sperrefallen, lås deretter med * (V2N/Classic) eller lukket hengelås (L3) eller ved å vri på knappvrideren på innsiden.

Hvis låsen går i lås på denne testen, fungerer låsen som den skal, og det er sannsynligvis noe i dørmiljøet som forhindrer at låsen går i lås. Det er mest sannsynlig at avstanden mellom dør og dørkarm som er for stor og ikke maks. 5 mm (anbefalte er 3 mm).

2. Kan fortsatt ikke låse:

 • Avstand mellom dør og karm er maks 5 mm (anbefalt: 3 mm).
 • Kontroller at kablene ikke er skadet eller ødelagt.
 • Kontroller at kablene sitter godt i kontaktene og at pinnene i kontaktene ikke er skadet eller defekt.

Låsetest for å se om låsen fungerer som den skal - hvordan gjør jeg det?

Hvordan tilbakestiller jeg låsen til fabrikkinnstillinger?

Det kan være flere årsaker til at du ønsker å tilbakestille Yale Doorman L3 til fabrikkinnstillinger.


Eksempler på dette kan være:

 1. Du har overtatt en bolig med Yale Doorman L3, og du vil slette alle data for å være sikker på at du har fullkontroll på alle koder og nøkkelbrikker.
 2. Du ønsker ikke å benytte eksisterende app-løsning for låsen lenger eller du vil bytte til et annet systemfor å styre din Yale Doorman L3. 


Følg disse trinnene:

 • Når du har koblet låsen din til Yale Access-appen, tilbakestiller du låsen ved hjelp av appen i innstillingsmenyen, velger riktig lås hvis du har flere og velger tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
 • Hvis du aldri har koblet Yale Dooman L3 til Yale Access, må du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger med knappen under batteridekselet. Ta ut et batteri, trykk og hold inne knappen, sett inn batteriet og vent på låsen spiller av en hilsen. Slipp knappen. Du trenger en binders eller penn for å få tilgang til knappen.
Jeg kan ikke åpne Yale Doorman L3, hva gjør jeg?

Hvis du er på innsiden, kan du alltid åpne i en nødsituasjon. Drei knappvrideren helt til den er i horisontal posisjon (forbi den posisjonen du vanligvis pleier låse opp elektronisk). Du vrir enten mot høyre eller venstre, avhengig av om du har høyre eller venstre dør. Trykk samtidig ned håndtaket og døren åpnes.


Hvis du er på utsiden, kan du lese spørsmålssvaret vårt "Hva gjør jeg hvis min Yale Doorman L3 har sluttet å fungere?for feilsøkingstips.

Hva gjør jeg hvis Yale Doorman L3 har sluttet å fungere?

Feilsøk i følgende rekkefølge:

 1.  Hvis du har tastet feil kode flere ganger på rad, vil Yale Doorman L3 låse seg i noen minutter før du kan prøve igjen.

 2. Hvis du har en integrert Yale Doorman L3, der du har angitt en tidsbegrenset gyldighet på kode, brikke eller åpning via app, kan det være at gyldigheten er utløpt. Sjekk innstillingene i appen eller på "mine sider".

 3. Hvis produktet ikke fungerer, kan du trykke på en omstartsknapp mellom batteripolene på undersiden av låsen på den utvendige delen. Dette starter produktet på nytt, men alle elektroniske innstillinger forblir.

 4. Låstest: Mens døren er åpen, trykk sperrefallen inn og hold den inne. Lås ved at trykke på låseknappen eller ved at vri på knappevrideren til låst posisjon. Fungerer låsen som den skal i denne testen, ligger feilen i dørmiljøet og ikke i låsen. Den mest sannsynlige årsaken er at avsstanden mellom låskassen og sluttstykket er for stor og ikke på 3 mm som anbefalt.

 5. Yale Doorman L3 kan fortsatt ikke låses:
  - Sjekk avstanden mellom dør og karm. Anbefalt avstand 3 mm.
  - Kontroller at kablene ikke er skadet eller ødelagt.
  - Sjekk at kontaktene er satt helt inn og at pinnene i kontaktene ikke er skadet.

 6. Værforandringer kan påvirke døren din. Om våren og høsten kan raske endringer i utetemperaturen føre til at døren din beveger seg, noe som igjen kan øke avstanden mellom dør og karm i døråpningen. For at Yale Doorman L3 skal fungere ordentlig, er den anbefalte avstanden mellom dør og karm 3 mm. Hvis Yale Doorman L3 ikke låses, kan det hende du må justere avstanden mellom dør og karm. Les mer om installasjon av Yale Doorman L3 på våre nettsider.

 7. Det kan også være fordi batterinivået er lavt. I dette tilfellet vil du motta et batterivarsel med lyd og lys i god tid. Hvis batteriet mot formodning skulle bli tomt, kan du sette et standard 9V-batteri på de to polene nederst på utsiden av låsen for å slå den på og deretter identifisere deg med nøkkelbrikke eller kode på vanlig måte.
Hvordan angir eller endrer jeg masterkode?

1. Stille inn masterkoden:

Når du installerer låsen og følger instruksjonene som låsen gir deg, blir du bedt om å legge inn en masterkode med seks sifre. Lagre masterkoden på et trygt sted, da det vil være nødvendig senere for endringer i låsinnstillingene.

2. Trenger du å endre masterkoden:

Hvis du kjenner masterkoden din når du trenger å endre den, kan dette gjøres via menyen i Yale Doorman L3, menyvalg 2.

Merk!

Hvis du har koblet låsen din til Yale Access-appen, bruker du ikke en tradisjonell masterkode. Du tilbakestiller låsen ved hjelp av appen. Se -"Hvordan tilbakestiller jeg Yale Doorman L3 til fabrikkinnstillinger?"

Påvirker min Wifi-router signalene fra Yale Smart Hub eller Connect Bridge?

Det kan den gjøre, om du opplever problemer med signalene til dine enheter (Yale Doorman L3, alarm o.s.v.), anbefaler vi å flytte Hub'en eller Connnect WiFi- Bridge til en annen posisjon lenger vekk fra routeren.

Hvorfor slår Yale Doorman L3 alarm selv om døren er lukket?

Anbefalt avatand mellom dør og karm er 3 mm. I løpet av våren og høsten kan svært skiftende utetemperaturer føre til at døren din beveger seg, noe som igjen kan føre til at avstanden mellom dør og karm øker. De bil den innebygde alarmen utløses, da den tolker bevegelsen i treverket som et inbruddsforsøk. For å løse dette må du justere døråpningen ved hjelp av hengslene eller kjøp til utbygingsplater for sluttstykket (finnes i 1mm og 2 mm tykkelse) for å minke avstanden mellom dør og karm.

Får jeg noen indikasjon på at låsen ikke kunne låses?

Ja, dette blir indikert med lyd og blinkende lys på låsen. Hvis du har låsen integrert, kan du også se en logg over dette i appen.

Hva gjør jeg hvis jeg har for høyt batteriforbruk?

Se til at du bare bruker alkaliske batterier. Andre typer batterier kan påvirke batteriforbruket.

En annen grunn til høyt batteriforbruk kan være dårlig kontakt med Hub- eller Yale Connect. Flytt disse og bruk appens funksjon for å sjekke signalstyrken.

Hvis du har integrert låsen din i Yale Access, må du kanskje åpne appen og se om det er noen oppdateringer du kan gjøre på låsen. Forespørsel om oppdatering kommer opp automatisk når du har låsen foran deg i appen, dersom en oppdateringer er tilgjengelig for låsen din.

 

 

Hvordan endrer jeg innstillingene i Yale Doorman når den er integrert?

Du justerer låsinnstillingene i appen som er knyttet til låsen din. Innstillingene er ikke lenger tilgjengelige via tastaturet.

Mer hjelp - personlig support.

Trenger du mer hjelp enn vår selvbetjening?

Registrer din sak hos oss: