Kundestøtte

Yale Boligsikring

Installere en Yale boligalarm

Vanlige spørsmål om Yale Boligsikring

Hva gjør jeg hvis jeg går tom for batterier?

Alle deler har batterier som varer i minst to år i normal bruk. Når batterilevetiden til en komponent har omtrent en måned igjen, varsler enheten deg om dette via appen, og du vil legge merke til det når alarmen er på. Du må aktivere alarmen to ganger. For mer informasjon se håndboken.

Hvilke verktøy trenger jeg for å installere Yale Boligsikring?

En mindre stjernetrekker og/eller en drill, avhengig av om produktene skal monteres på betongvegger der det er behov for plugger.

Hva skjer ved sabotasje?

Alle alarmdeler har manipuleringsbeskyttelse. Hvis noen av sensorene blir tuklet med vil alarmen varsle deg om det.

Hvor lenge varer garantien?

Produktet har 2 års garanti og 3 års reklamasjonsrett (2+3).

Vilkårene og betingelsene for garantien som gjelder for Yale-produktet ditt er: 

  • At produktet er riktig installert og vedlikeholdt i samsvar med Yales installasjonsinstruksjoner som du mottok på kjøpstidspunktet 
  • At produktet ikke er endret på noen måte
  • At produktet er installert i et hjem i Norge 

Garantien gjelder ikke for: 

  • Mekaniske defekter som er forårsaket med vilje eller på grunn av uaktsomhet  
  • Estetiske defekter 
  • Ved feil forårsaket av feilaktig reparasjon eller endret produkt, i strid med våre instruksjoner.

Yale kan ikke holdes ansvarlig for andre tap som følge av funksjonsfeil på produktet ditt. Dette er uavhengig av om slike tap er direkte eller indirekte følgeskader.

Kan jeg installere min Yale Boligsikring selv?


Ja, Yale Boligsikring er designet for at du kan "gjøre det selv". Alle komponentene i alarmpakken er forhåndsprogrammert og aktivere batteriene som er satt inn i sensorene.


Test alle funksjonene ved kjøkkenbordet og skru deretter delene sammen. Det må ikke gjøres elektriske installasjoner eller trekkes ledninger.

Hvor mange enheter kan jeg koble til Yale Smart Hub?

Du kan maksimalt ha 40 enheter koblet til Yale Smart Hub. Når det gjelder tilkoblede Yale Doormans kan du maksimalt ha 6 stykk.

Hva slags tilbehør kan jeg sette opp mot Yale Smart Hub?

En oversikt over kompatible enheter finner du her.

Hvordan legger jeg til alarmenheter?

Å legge til alarmenheter er enkelt.

Ta en titt her så ser du hvordan det funker: Video

Hvorfor bilnker det et oransje lys på bevegelsessensoren min?

Det oransje lyset vil blinke når batteriet aktiveres under installasjonen. Det vil også blinke derfor alarmen er aktivert og sensoren registrerer en bevegelse.

Hva er den maksimale avstanden for en bevegelsessensor å kunne registrere en bevegelse?

En Yale bevegelsesdetektor registrerer bevegelser på opptil 12 meters avstand. Synsfeltet er 110 grader.

Hvordan fjerner jeg en enhet fra systemet?

Det gjør du helt enkelt fra appen. Gå inn i enhetslisten og sveip enheten du ønsker å slette mot venstre. Da kommer en rød Slett-knapp tilsyne. Trykk så helt enkelt på denne, og enheten er borte

Kan jeg ha bevegelsesdetektorer aktive i hjemmesikret modus?

Ja, det kan du. Da må du sette de opp som "Inaktiv ved Hjemmesikring" under enhetsinnstillingene.

Hvordan velger jeg om jeg skal sette på hjemmesikret- eller bortesikret modus?

Dette kan gjøres på 3 forskjellige måter;

Med app, med kodetastatur eller med fjernkontroll.Appen er tilnærmet selvforklarende: Fra kontrollpanelet trykker du på huset. Dernest velger du hvilket modus du ønsker å aktivere.Kodetastaturet og Fjernkontrollen har egne kanpper for valg av modus, ref. bildet nedenfor. 

Merk at dersom du har en Yale Doorman kan du også kan aktivere alarmen via denne (kun bortesikret modus). Mer informasjon finner du her.

Hvilken Yale app skal jeg benytte?

Når du installerer et boligsikringssystem med Yale Smart Hub skal du benytte Yale Home appen. Denne er tilgjengelig for Apple iOS og Android

Hvordan endrer jeg kode på kodetastaturet?

Det gjør du via Home appen. Fra hovedmenyen velger du Innstillinger - Innstillinger for alarmsystem - PIN-koder for kodetastatur. 

Kan jeg sette opp en alarmsensor i garasjen / uteboden min også?

Ja, så lenge signalstyren opp mot Smart Hub er tilstrekkelig går det fint. Vær imidlertid oppmerksom på at kaldt klima reduserer batteikapasiteten

Kodetastaturet mitt fungerer kun når jeg aktiverer alarmen, men ikke når jeg skal deaktiverer. Hvorfor det?

Dette er fordi kodetastaturet ikke er blitt initialisert.

Du løser dette på følgende måte:
1. Fjern kodetastaturet fra systemet

2. Trykk på panikk-knapp A og oppgi koden '0000'

3. LED-lampen på kodetastaturet vil nå blinke

4. Trykk nå på panikk-knapp A og 7-knappen

5. Trykk så to ganger på deaktiver alarm-knappen

6. Legg kodetastaturet inn i systemet på nytt

I appen min står det at batteri manger / dødt. Hva betyr dette?

Årsaken til dette er at backup-batteriet i Smart Hub ikke er aktivert. Ta av gummidekselet på baksiden og aktiver batteriet med bryteren.

Hvorfor utløser ikke bevegelsesdetektoren min alarmen?

En bevegelsessensor begynner ikke å registrere hendelser i rommet før det har gått 2 minutter etter at alarmen er aktivert. Vent derfor 2 minutter etter at alarmen er aktivert før du går inn i rommet for å teste.

Hvorfor lar ikke bevegelsesdetektoren med innebygget fotokamera seg settes opp mot Smart Hub?

Dette er fordi sensoren ikke er i læringsmodus. Ta ut ett batteri og vent i ett minutt. Sett så batteriet inn igjen og aktiver læringsmodus fra Home appen. Hold så inne læringsknappen på sensoren i 10 sekunder (knappen skal blinke blått). Fortsett å holde knappen inne i ytterligere 5 sekunder til Smart Hub bekrefter med en pipelyd. Sensoren skal nå melde seg inn i appen.

Hvorfor er ikke enhetslisten min oppdatert?

Dette kan være fordi appen og Smart Hub ikke er synkronisert. For å manuelt starte en synkorniseringsprosess gjør du følgende: Fra Hovedmenyen velger du Innstillinger - Systeminformasjon. Trykk og hold to ganger på feltet for SMS-saldo. Da skal det komme tilsyne et felt nederst på listen for å oppdatere sentralenheten. Trykk på denne.

Jeg får til stadighet overvåkningsfeil. Hva er galt?

Påse at valget "Overvåkning av tilkoblede enheter" er deaktivert. Dette finner du fra Hovedmenyen ved å velge Innstillinger - Innstillinger for alarmsystem - Systeminnstillinger - Generelle innstillinger.

Kan Smart Hub henges på vegg?

Ja, det medfølger en festebrakett som benyttes ved veggmontering

Hvordan blir jeg varslet dersom en røyvarsler utløses?

Det velger du egentlig selv i appen. Du kan velge mellom e-post, push-meldinger fra appen eller - mest aktuelt - SMS.

Hva skjer dersom jeg mister internettforbindelsen?

Alarmen vil forsette å være i det modusen den var i før internettforbindelsen ble brutt. Utløses alarmen vil sirenen aktiveres, men du vil ikke bli varslet på mobilen før forbindelsen til internett er i orden igjen.

Kan jeg ha flere brukere til systemet?

Ja, du legger opp flere brukere i Home appen. Merk at du må være logget inn med hovedkontoen for å ha rettigheter til å gjøre dette. Fra Hovedmenyen velger du Innstillinger - Brukere - Administrer brukerkontoer.

Smart Hub piper hvert 30 sekund og den oransje LED indikatoren lyser. Hva betyr dette og hvordan kan jeg slå av pipelyden?

Dette kan bety to ting. Enten har alarmen vært utløst eller så er det noe galt i systemet. Mest sannsynlig for sistnevnte alternativ er lavt batterinivå. I appen ser du hvilken enhet det gjelder. Dersom du ønsker å slå av pipelyden kan du midlertidig dekativere enheten med lavt batterinviå.

Hvor ofte må jeg regne med å bytte batterier på alarmenhetene?

Det kommer an på type og bruk, men regn med en batterilevetid på 12 - 18 måneder.

Hvor blir jeg varslet dersom en alarmenhet får lavt batterinivå?

Smart Hub'ens oransje lampe vil tennes og du hører en pipelyd. I Home appen vil du se hvilken enhet som har lavt batterinivå.

Hvor lenge vil sirene ule dersom alarmsystemet blir utløst?

Sirenen vil ule i 3 minutter. Dersom en ny hendelse registreres vil den begynne å ule igjen.

Kan jeg ha flere Yale Doorman tilkoblet samme Home Hub?

Yale Smart Hub støtter opptil seks elektroniske låser. Brukerkoder og nøkkelbrikker vil fungere på alle låsene som er knyttet opp mot samme Hub

Kan jeg betjene alarmen med Yale Doorman?

Ja, det kan du.

Når du forlater hjemmet , holder du stjerneknappen inne når du låser døren. Etter noen sekunder kommer lyden for å taste inn kode. Oppgi en gyldig brukerkode, og alarmen vil aktiveres i bortesikret modus.

Når du kommer hjem, låser du opp som vanlig. Alarmen vil deaktiveres før døren låses opp. Det forekommer derfor en liten tidsforsinkelse mellom inntastet kode og opplåsing.

Har du flere Yale Doorman knyttet til systemet, vil dette fungere på alle sammen.

Påløper det abonnement på boligsikringssystemet fra Yale?

Nei, det forekommer ingen abonnementskostnader ved å bruke Yale Boligsikring.

Smart Hub lar seg ikke koblet opp mot Internett. Hva kan jeg gjøre med dette?

Sjekk først at andre enheter som er koblet til samme punkt har nettilgang. Gjør så en restart av Yale Smart Hub. Dersom dette ikke hjelper må du sjekke at nettverksport 5222 og 8765 er åpnet for Smart Hub.

Hva kan jeg gjøre med Yale Doorman i Home appen?

Du kan både se status, betjene låsen og endre innstillinger via appen - uansett hvor du er i verden (krever internettilgang)

Hvordan kan Yale Doorman bli en del av systemet?

Den elektroniske dørlåsen, Yale Doorman, kan legges inn som en del av Yale Boligsikringsystemet. På denne måten vil du alltid ha tilgang til låsen din - uansett hvor du befinner deg i verden (krever tilgang til Internett).

Du kan både se status, betjene låsen og endre innstillinger via appen.

Dersom du har valgt å aktivere alarmløsningen i Yale-systemet, kan du benytte kodetastaturet på Yale Doorman til å slå av og på alarmen.

Yale Smart Hub støtter opptil seks elektroniske låser. Brukerkoder og nøkkelbrikker vil fungere på alle låsene som er knyttet opp mot samme Hub.

Yale Doorman har en kommunikasjons-port under batteridekselet. Når Yale Doorman skal kommunisere med Yale Smart Hub, må låsen settes opp med modulen som er designet for dette. 

Hvorfor utløses alarmen med en gang jeg åpner døren?

Magnetkontakten på døren er satt opp feil. Denne må settes opp med adgangstid. Dette gjør du under enhetsinnstillinger i appen.

Det er ikke lenger noe lys på magnetkontakten etter at jeg har byttet batterier. Hva er galt?

Påse at batteriet er korrekt montert. Se detaljer på figuren nedenfor:

Jeg har akkurat fått min Yale Doorman opp i Yale Home appen. Jeg får låst døren via appen, men ikke låst opp. Hvorfor virker ikke koden min lengre?

Masterkoden som benyttes under installasjonsprosessen når Yale Doorman kobles sammen med Yale Smart Hub, forsvinner når koblingen er ferdig. Har du registrert andre brukerkoder på låsen før integreringen, vil også disse bli borte. 

Under installasjonsprosessen blir det generert en ny brukerkode, og det er denne som heretter gjelder for eier av hovedkontoen i Home-systemet. Har du glemt eller ønsker å endre denne, gjør du det enkelt på følgende måte. Fra Hovedmenyen velger du Innstillinger – Innstillinger for Yale Doorman – Brukerkoder. Velg så brukeren på linje 1 og endre kode og eventuelt navn for denne brukeren. 

Vi anbefaler at alle brukere av låsen har sin egen unike brukerkode. Da kan du skille de fra hverandre i Historikken (hendelsesloggen). Fra samme sted i appen som beskrevet ovenfor kan du legge opp flere brukere. Systemet støtter maksimalt 20 låsbrukere: 10 med brukerkode + 10 med nøkkelbrikke.

Hvorfor tar det så lang tid før Yale Doorman låser opp?

Dersom alarmen står på, er dette helt normalt. Når Yale Doorman låses opp og alarmen er aktivert, vil Doorman sende en kommando til Smart Hub, om å slå av alarmen. For at alarmen skal får tid til å slå seg at før døren åpnes, er denne forsinkelsen lagt inn. 

Hvis du opplever dette når alarmen er deaktivert, eller du kun bruker Smart Hub til styring av din Yale Doorman, kan du løse dette på følgende måte:

  • Gå ut og lukk døren
  • Lås døren

Etter at døren har gått i lås trykker du inn stjerneknappen og holder den inne. Umiddelbart vil du høre en pipesekvens, og etter noen sekunder gjentas pipesekvensen. Slipp deretter stjerneknappen og oppgi brukerkoden din og bekreft med stjerneknappen.

Vent ca et halvt minutt

Lås opp døren på vanlig måte, stjerne – brukerkode – stjerne 

Neste gang døren låses opp skal tidsforsinkelsen og en eventuell melding "Klarte ikke å koble fra alarm, den er kanskje tilkoblet" være borte.

Hvorfor sier låsen "Frakobling mislyktes, alarmen kan fortsatt være på". Det tar også noen sekunder før Doorman låser opp?

Dersom låsen forteller deg at "Frakobling mislyktes, alarmen kan fortsatt være på", selvom du kanskje ikke har alarmkomponenter koblet til i systemet, har det kommet inn en feilkommando i minnet, som gjør at låsen tror at du har alarm tilkoblet.

Det er heldigvis enkelt å løse dette problemet - følg anvisningen under:

  • Gå ut og lukk døren
  • Lås døren

Etter at døren har gått i lås trykker du inn stjerneknappen og holder den inne. Umiddelbart vil du høre en pipesekvens, og etter noen sekunder gjentas pipesekvensen. Slipp deretter stjerneknappen og oppgi brukerkoden din og bekreft med stjerneknappen.

Vent ca et halvt minutt

Lås opp døren på vanlig måte, stjerne – brukerkode – stjerne 

Neste gang døren låses opp skal tidsforsinkelsen og en eventuell talemelding være borte.

Hvordan bruke Yale Boligsikring hvis jeg har flere boenheter, utleieleiligheter eller trenger flere uavhengige låser?

Det kan knyttes inntill 6 Yale Doorman til en Yale HUB. Det man derimot skal være OBS på er at alle disse 6 låsene vil kunne åpnes med samme brikker og samme koder, og kan ikke styres uavhengig av hverandre.

 

Alle låser som man ønsker en annen tilgang på som for eksempel en utleieenhet, må man ha en egen HUB med egen innlogging (brukernavn og passord).

 

En tommelfingerregel er at man må ha en HUB per boenhet.

Hvordan setter jeg opp varslinger i Yale Home appen?

Yale Home appen kan sende deg varlinger på 3 forskjellige måter:

SMS

Push-varlinger fra app

E-post

Hvordan den skal varsle deg og andre app-brukere settes opp fra Hovedmenyen. Velg Innstillinger -> Brukere -> Varslingsinnstillinger. Velg så typen varling du ønsker å redigere og sette opp de innstillingene som passer best for deg.

Kan en integrere Yale's elektroniske dørkikkerter i Yale Home appen?

Nei, disse kan ikke tilkobles Yale Home appen. Ønsker du muligheten til å se hvem som står utenfor døren din på telefonen, anbefaler vi Yale View All-in-One kameraet. Du kan med dette fra et push-varsel fra appen (Yale View) og se direkte bildestrøm fra utgangsdøren. Kameraet støtter også toveis tale, slik at du kan snakke med vedkommende før du eventuelt slipper de inn – via Yale Doorman og Yale Home appen selvfølgelig.

Kan en ha flere Yale Doorman's i samme Home app?

Ja, Yale Smart Hub har støtte for opptil 6 tilkoblede Yale Doorman-låser. Alle låsene må settes opp med den lilla kommunikasjonsmodulen og må derfor være innen rekkevidde for Yale Smart Hub (ca. 10 – 15 meter).

Merk at brukerkoder og nøkkelbrikker lagt inn på en lås vil fungere på alle tilkoblede lås.

Smart Hub'en piper – hva betyr dette?

Dette kan bety flere ting. I de fleste tilfeller skyldes dette at en av de tilkoblede alarmkomponentene har lavt batterinivå. Dette sjekker du ut ved å velge Innstillinger -> Innstillinger for alarmsystem –> Enheter fra Hovedmenyen. Fra enhetslisten ser du om en eller flere alarmenhet har et gult utropstegn foran seg med teksten "Lavt batterinivå".

Vi anbefaler at batteriene byttes straks dette inntreffer. Dersom du ikke har det/de aktuelle batteriene for hånden kan du slå av pipelyden ved å deaktivere enheten. Merk at den aktuelle enheten da er forbikoblet og ikke vil utløse alarmen inntil den aktiveres igjen.

Dersom dette ikke er tilfellet, kan det være at Smart Hub trenger å restartes. Dette er forklar i brukermanualen på side 42 (Omstart).

Hvordan kobler jeg opp Yale Doorman til Yale Home appen?

Vi har laget en egen installasjonsfilm om dette. Den kan du se her. Fremgangsmåten er også forklart i brukermanualen fra side 34.

Må jeg ha Yale Doorman versjon V2N for at låsen skal være kompatibel med Yale Home appen, eller kan jeg integrerer min eldre V2 versjon?

Yale Home appen støtter både Yale Doorman versjon V2 og V2N. De må begge bestykkes med den lilla kommunikasjonsmodulen slik at de kan snakket med Yale Smart Hub. Merk at Yale Smart Hub støtter opptil 6 Yale Doormans mot samme Hub.

Hvordan installerer og setter jeg opp Yale Smart Hub?

Vi anbefaler deg å se igjennom denne installasjonsfilmen. Gjør det gjerne før du går til anskaffelse av systemet – Da vet du hva dette er og hvilke muligheter du har.

Brukermanualen kan også lastes ned her.

Mer hjelp - personlig support.

Trenger du mer hjelp enn vår selvbetjening?

Registrer din sak hos oss: